roenfrdehuit

Turnul vechii biserici ortodoxe

 
Turnul vechii biserici ortodoxe
Religie: Ortodoxă
Adresa: Str. Călugăreni, nr. 25 în cimitirului ortodox românesc, Deva, HD
Monument istoric: Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): HD-II-m-A-03229

 

Situat în cimitirul de pe strada Călugareni, turnul este singura porțiune rămasă întreagă dintr-o biserică veche ridicată în 1640.
Biserica purta hramul "Sfântului Ierarh Nicolae" și a fost folosită de comunitatea ortodoxă până în anul 1865.
Începuturile lăcașului coboară până în anii 1640-1645, când comunitații ortodoxe locale i s-a permis ridicarea unei biserici de zid, însă numai după ce fiecare credincios român a contribuit cu câte 50 de dinari la cheltuielile publice și a prestat câte două zile de coasă în folosul parohiei reformate.
Documentele de arhivă ne arată că permisiunea ridicării lăcaşului de cult a fost dată numai cu respectarea unor condiţii aplicate românilor, cum ar fi: plata dijmei către pastorul calvin, clopotniţa să nu fie mai înaltă decât cea a bisericii calvine maghiare, românii să nu ţină toacă şi să nu tragă niciodată clopotul înaintea calvinilor.
Pentru a respecta condiţiile impuse cu privire la înălţimea bisericii, credincioşii au avut iscusinţa de a alege ca loc de temelie coasta unei coline ce domina Deva, în cartierul românesc "Pe Vale” (zona străzii Călugăreni, de astăzi), astfel încât, deşi se respecta condiţia ce limita înălţimea turnului, prin amplasarea topografică, viitoarea biserică era deasupra celei calvine. 
În jurul anului 1650, lăcașul a fost afectat însă de un incendiu nimicitor.
Reparat provizoriu, edificiul s-a degradat treptat, încât la începutul secolului al XVIII-lea s-a făcut simțită nevoia unei renovări radicale.
Costurile reparațiilor au fost suportate de banul Gheorghe Cantacuzino al Olteniei, cel care a înzestrat lăcașul cu toate cele necesare săvârșirii cultului.
Despre daniile oferite de acest principe pentru refacerea vechii biserici a Devei, vorbeşte o însemnare, din anul 1721, scrisă pe o carte slujitoare la altar, un "Apostol” (1683), descifrată de marele istoric Nicolae Iorga: „Acest Apostol l-am cumpărat popa Pătru ot Deva, din bani care au dat Măria Sa Gheorghie Cantacuzino pomană la biserica Devii, fiind ctitor Măria Sa…”.
Lucrările s-au finalizat abia în 1727, an în care edificiul a fost amplasat spre vest, prin alipirea clopotniței actuale.
Pictura iconostasului a fost executată în stil brâncovenesc, datorită lui Ioan Zugravul din Deva, și din ea s-au păstrat doar două icoane “Sfântul Arhanghel Mihail” și “Sfântul Ierarh Nicolae”. 
Biserica a deservit liturgic comunitatea ortodoxă a Devei până în 1865, an în care pereții altarului și ai navei au fost demolați, piatra recuperată fiind folosită la ridicarea actualei catedrale.
Turnul a fost renovat în 1945 și de atunci a fost introdus pe lista monumentelor istorice românești.
Pe fața turnului exista o pisanie scrisă în piatră cu litere chirilice, dar datorită faptului ca era deteriorată, a fost dată jos la reparația generală facută în 1970-1971, însă nișa în care stătea se mai vede și astăzi.
Deși această inscripție nu mai există, textul ei fost descifrat de preoţii Laurenţiu Curea şi Alexandru Petreu, dr. Virgil Olariu şi istoricul Silviu Dragomir: "Cu ajutorul Tatălui şi cu îndemnarea Fiului şi cu săvârşirea Duhului Sfânt, s-au rădicat acest turn în zilele Înălţatului Împărat Carol şi fiind Arhiereu Ardealului Măria Sa Domnul Vlădica Ioan şi fiind protopop Ghiorghe Cioca Hinedorean şi s-au rădicat cu cheltuiala Dumnealui răpusatu Todor Grosa, fiind îngropat în sfânta beserică, şi au lăsat pe găzdoaia Dumnealui Giupâneasa Făbian Jujana, cu fiul Dumnealor Ion Grosa şi s-au rădicat de pomana Dumnealor şi a tot neamul Dumnealor. Cheltuit 406 florinţi valută austriacă şi fiind lângă Dumneaei, Giupân Sabău Mihai şi Giupân Dragoş. Popi au fost: Pop Iştoc, Pop Iosif, Pop Giorgie. Scris-am eu Todor zidar, văleat 1727 Mai 20. Cel care va strica să fie afurisit de Cristos!”
Lăcașul de cult apare menționat atât în conscripțiile anilor 1733, 1750, 1761-1762 și 1829-1831, cât și pe harta iosefină a Transilvaniei (1769-1773).
În şedinţa Consiliului Local Deva, convocată în ziua de 28 octombrie 2013, aleşii locali au votat alocarea unei sume de 22.000 RON, pentru consolidarea vechiului turn, aflat într-o avansată stare de degradare.
După Cetate și Castelul Magna Curia, turnul este a treia construcție ca vechime din Deva.

 

Foto: DevaCity

  • Count:
  • 155
  • -
  • 499
  • -
  • 733577