roenfrdehuit

Cetatea Deva

 
Cetatea Deva

Monument istoric și de arhitectură laică, Cetatea Devei a fost construită la mijlocul secolului XIII pe Dealul Cetății, pe locul unei așezări dacice de tip oppidum și este menționată documentar cu numele de "Castrum Deva". Cetatea funcționa ca fortăreață militară.
Până în 1687 când a fost ocupată de trupele austriece pentru a doua oară, cetatea a fost pe rând în posesia: familiei Hunedoreștilor, Francisc Gesthy, principilor Transilvaniei (Gabriel și Ștefan Bethlem, Gh. Rakokzi I, A. Barcsay). Zidurile cetății au fost asediate deseori de țărănimea iobagă culminând cu asediul din 1784 în timpul răscoalei lui Horia, Cloșca și Crișan.
La sfârșitul sec. XIII, Cetatea și-a pierdut din importanța strategică fiind lăsată în părăsire până în 1817 când a fost restaurată de împăratul Francisc I.
În timpul revoluției de la 1848, Cetatea a fost ocupată de o garnizoană de soldați austrieci fiind distrusă în urma exploziei depozitului de muniții.
În decursul anilor, Cetatea a suferit mai multe reparații și transformări.
Complexul Cetății consta din edificiul central de pe culmea dealului și din trei incinte prevăzute cu porți și întărite cu turnuri de apărare și contraforturi. Zidurile ce se văd în prezent aparțin sec. XV-XVII.

 

Accesul pe Cetate

Pe cetate se poate ajunge pornind din parcul orașului, urcând cele 113 trepte la capătul cărora se desprind două alei.
Aleea din stânga, în panta domoală, urcă prin partea de vest a dealului cetății până la intrarea în cetate. Aleea din dreapta, mai pitorească și plină de neprevăzut, trece prin tunelul săpat în stâncă și înaintează în serpentine până la prima poartă a incintei. Poarta este boltită, cu acoperișul în formă de platformă orizontală.
Arcul de pe fața interioară a porții are forma unui segment de cerc, iar arcul exterior are o formă semicirculară. Locurile de fixare a porților masive de lemn care blocau accesul spre interiorul cetății, se mai văd și acum în zidurile porții.
Din colțul stâng al porții pornește un zid inferior de incintă, care urcă pe coasta dealului și înconjoară întreaga cetate.
Continuând drumul, la aproximativ 300 de pași de prima poartă, se află o a doua, mai "elaborată" din punct de vedere arhitectonic. Poarta are un coridor lung, acoperit cu bolți cu penetrații, și arcuri de fațadă identice cu cele ale primei porți. În interior, există două încăperi cu bolți în cruce, încăperi din cărămidă destinate corpului de gardă.
Drumul continuă spre est și apoi spre sud-vest, urcând în pantă spre intrarea incintei medii. Această incintă are un zid prevăzut cu creneluri și amenajat pentru arme grele de foc, zid construit în secolul al XVII-lea.
În continuare, în colțul de sud-vest, există un bastion semicircular construit tot în secolul al XVII-lea.
În acest bastion, se mai vede o încăpere acoperită cu calotă de cărămidă.
Incinta a treia (superioară), are la poarta de intrare contraforturi masive, dispuse radial. Ele foloseau ca piloni la podul ce legă drumul de acces în cetate cu poarta incintei.
Încăperea în care se găsește poarta acestei incinte, este acoperită cu bolți în cruci. Mergând mai departe, apar o serie de încăperi: turnul de apărare, camera corpului de gardă, depozitele, dependințele gospodărești, toate înconjurate de pereți înalți și prevăzute cu mijloace de apărare.
Toate aceste construcții înconjoară un spatiu închis care formează curtea interioară a cetății de formă trapezoidală.
Pe cetate se poate urca rapid și fară efort folosind telecabina amplasată pe latura estică a cetății, lângă stadionul orașului.
Ajunși în interiorul cetății, oboseala urcușului este răsplătită cu una dintre cele mai încântătoare panorame : Valea Mureșului cu cu satele înșirate de o parte și de alta a răului, de jur împrejur cercul de munți și de dealuri ce înconjoară zona, iar la poalele cetății orașul Deva pe țoață întinderea lui.
În Cetate nu sunt amenajate spaţii comerciale, de tip restaurant sau cafenea.
Există panouri cu istoricul Cetăţii, se pot realiza fotografii şi se poate admira panorama oraşului, Măgura Uroiului şi valea Mureşului până spre Orăştie, precum şi o parte din valea inferioară a Streiului.
În zilele cu cer senin se zăreşte masivul Retezat.
La poalele Cetăţii se află Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, în spaţiul său expoziţional se regăsesc numeroase vestigii descoperite pe Dealul Cetăţii.
Intrarea în Cetatea Devei este liberă!
Nu se plăteşte taxă de vizitare!
Se poate urca pe jos, pe la Poarta I, sau cu telecabina.
Vizitatorii care utilizează telecabina achită doar contravaloarea drumului.

Foto: DevaCity

 

 

  • Count:
  • 535
  • -
  • 284
  • -
  • 761972