roenfrdehuit

Centrul Cultural "Drăgan Muntean"

 
Centrul Cultural "Drăgan Muntean"
Adresa: Piața Victoriei, Nr.4, Deva, 330085, HD
Tel.: 0354.408.907
Fax: 0354.408.908
Web: www.centrulculturaldeva.ro
FaceBook

 

Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva este un serviciu public cu personalitate juridică, fiind organizat de către Consiliul Local al Municipiului Deva şi în subordonarea directă a acestei autorități publice locale.

Centrul organizează și facilitează desfășurarea activităților educative, cultural-artistice și sportive prin: simpozioane, sesiuni de comunicări științifice, mese rotunde, lectorate, conferințe, expuneri, colocvii, dezbateri, festivaluri, concursuri, cenacluri literar artistice, expoziții și saloane de artă și carte, spectacole, târguri, seri muzical-literare etc. Toate aceste manifestări au ca scop satisfacerea celor mai diverse opțiuni culturale și artistice ale membrilor comunității municipiului Deva.

Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva realizează dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice, ONG-uri şi operatori culturali, schimburi culturale, științifice, artistice, profesionale și metodologice cu instituții similare din țară și străinătate, turnee artistice interne și externe, festivaluri interjudețene, naționale și internaționale, precum şi manifestări organizate în cooperare.

Centrul Cultural „Drăgan Muntean”, situat în zona ultracentrală a Devei, mai precis în Piața Victoriei, nr.7, datează din 1975. Prima sa denumire a fost Casa de Cultură Deva, modificată succesiv în Casa de Cultură Drăgan Muntean Deva (2002, la decesul interpretului de muzică populară Drăgan Muntean), iar din 2013 poartă numele de Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva, considerat oportun în raport cu noile funcțiuni.

Inaugurarea Casei de Cultură

terencasadeculturaÎn perioada comunista, în cadrul procesului de sistematizare a orașului, întreaga zonă centrală a municipiului Deva a fost reconstruita și modernizată.
S-au demolat vechile case, iar în locul lor s-au construit blocuri de locuințe, magazine, sedii de instituții, alei pietonale, zone verzi. Pe un teren viran, expropriat, s-a construit în anul 1975, Casa de Cultura, edificiu care și în zilele noastre, reprezintă un simbol pentru orașul Deva.
În imagine puteți vedea cum arăta actuala Piața Victoriei în anii '70, înainte de construirea Casei de Cultură și de amplasarea statuii lui Decebal călare. Situată în zona ultracentrală a Devei, Casa Municipală de Cultură Deva a fost inaugurată la data de 22 noiembrie 1975. Panglica inaugurală a noului lăcaș de cultură a fost tăiată de tovarășul Ioachim Moga, primul secretar al Comitetului Județean de Partid, președintele Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean.
Cu ocazia inaugurării Casei Municipale de Cultură, Adunarea cetățenilor municipiului Deva au adresat o telegramă de mulțumire Comitetului Central al PCR și tovarășului Nicolae Ceaușescu prin care își exprimă satisfacția, mândria și recunoștința față de sprijinul acordat dezvoltării economice și sociale a județului Hunedoara. Rod al efortului creator al proiectanților, muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din Deva și județ, noul edificiu înmănunchează contribuțiile Institutului Județean de Proiectări, Trustului Județean de Construcții, Întreprinderii Județene de Industrie Locală, Întreprinderii de Rețele Electrice Deva, s.a.
Înainte de începerea spectacolului inaugural, participanții au vizitat incinta noului lăcaș de cultură.
Acesta a fost construit în așa fel încât să răspundă diverselor cerințe ale practicii culturale.
Proiectul arhitectului Cornel Florea avea la bază tocmai multipla funcționalitate a edificiului: două săli - una de 600 de locuri pentru spectacole, alta de 120 de locuri pentru activități de microgrup - biblioteca cu 50.000 de volume, spații pentru activități artistice și tehnico-aplicative, cineclub, universitate populară, sală pentru cenaclul "Ritmuri", sală pentru discotecă și bar la subsol, s.a.
La inaugurare, publicul a avut prilejul de a viziona o expoziție de artă plastică cuprinzând lucrări ale unor artiști renumiți: Brăduț Covaliu, Corneliu Baba, Henri Catargiu, D. Ghiață precum și creații ale plasticienilor hunedoreni Iosif Matyas, V. Syivester, I. Tellmann s.a.
A urmat un spectacol - montaj "Cetate nouă-n sărbătoare", spectacol la care au participat pe scenă sute de tineri artiști amatori.
După un libret scris de Petrișor Ciorobea și realizat în regia lui Vasile Cheveresan și Titus Burducea, s-au perindat pe scenă corurile devene ale cadrelor didactice, liceelor pedagogic, de muzică, Decebal și al Școlii generale nr.1, tarafurile din Brad, Vața de Jos și Deva, soliștii de muzică populară Maria Olteanu, Cornelia și Elena Jurcă, Ieremia Ștefan și Drăgan Munteanu, dansatori populari de la Școala Generală nr.4, Liceul nr 2 și Liceul Pedagogic din Deva, căminelor culturale din Geoagiu, Boșorod, Muncelu Mare, interpreți ai unor dansuri tematice - elevii de la Liceul Pedagogic, Liceul Industrial Energetic, Liceul de Mecanică, Liceul de Construcții, Liceul de Chimie și ai Școlii Generale nr.3.
Seara, pe scena Casei de Cultură a avut loc același spectacol pentru tinerii uteciști din municipiul Deva.

Centrul Cultural "Drăgan Muntean" Deva

Denumirea Casei de Cultura Deva a fost modificata în anul 2002 (la decesul interpretului de muzică populară Drăgan Muntean), în Casa de Cultură "Drăgan Muntean" Deva. Această denumire a fost păstrată până în anul 2013 când s-a schimbat în Centrul Cultural "Drăgan Muntean", denumire considerată oportună în raport cu noile funcțiuni. În cadrul Casei de Cultură Deva a funcționat și Universitatea Populară, care oferea atestate ce permiteau exercitarea unor profesii în domeniile muzical, coregrafic, arta prelucrării lemnului, cursuri de limbi străine, cenaclul literar Ritmuri, cerc de filatelie, club de șah și bridge.
De-a lungul timpului, în cadrul instituției au funcționat: anasamblu folcoric, orchestră de muzică ușoară, cerc de teatru de amatori, cerc de arte plastice, atelier foto, formație de dansuri moderne, cerc de chitară.
Între cei care au activat în cadrul instituției se numără Sandu Popescu, Mircea Lac, Titus Burducea, Mircea Olteanu, Liviu Oros, Ioan Mezei, Vasile Molodeț, Ionel Bujor.
Din punct de vedere al continuității și calității prestației artistice, sunt de remarcat Ansamblul Folcloric "Silvana", cercurile de balet, dans modern și dans de societate.
Între evenimentele care au rezistat timpului și au o longevitate deosebită se numără Festivalul Internațional de Umor "Liviu Oros", Festivalurile - concurs de interpretare muzică ușoară pentru copii și tineret "Steluțele Cetății" și respectiv "Stelele Cetății", concertul tradițional de colinde.
Casa de Cultură Deva și mai apoi Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva au găzduit sau organizat spectacole de revistă, teatru, concerte de muzică clasică, ușoară, populară sau folk precum și simpozioane, conferințe, dezbateri publice, mese rotunde, lansări de carte, expoziții, târguri.
Au susținut stagiuni de concerte sau microstagiuni teatrale Filarmonica Națională "Transilvania" din Cluj-Napoca, Filarmonica Națională "Banatul" din Timișoara și Teatrul Național "Radu Stanca" din Sibiu.
Centrul Cultural "Drăgan Muntean" administrează şi Căminul Cultural Sântuhalm şi Căminul Cultural Cristur.

Foto: DevaCity

  • Count:
  • 0
  • -
  • 192
  • -
  • 807377