roenfrdehuit

Tribunalul Hunedoara

 

Tribunalul Hunedoara

Adresa: Str. 1 Decembrie 1918 nr.35, Deva, 330005, HD

Tel.: 0254.211.574

Web: www.portal.just.ro

E-mail: tribunalul.hunedoara @ just.ro

Tribunalul Hunedoara și Judecătoria Deva - Scurt istoric

Harta cărții funciare din 1873 arată că sub poalele Dealului Cetății se găsea vechea clădire Magna Curia, cu multe construcții gospodărești așezate în jurul ei și pe locul actualului parc.
O gradina mare înconjura acest castel pe locul unde se află astăzi Tribunalul Hunedoara, Arhivele Statului (fosta închisoare) și toate casele până către strada Gheorghe Lazăr.
Curtea și gradina castelului erau împrejmuite cu ziduri și intrarea se făcea printr-o poartă mare situată chiar în fața actualului Tribunal.
În fata porții se găsea un pod de lemn ce trecea peste Părăul Ciurgaului ce trecea pe aici coborând de pe actuala stradă Aurel Vlaicu.
Pe marginile părăului existau vreo 20 de case și mulți plopi și goruni.
În 1897 se pregăteşte terenul pentru construirea clădirii tribunalului, ocazie cu care se înlătură edificiul porţii exterioare a castelului, o clădire care încheia inelul dublu al zidurilor de incintă ce înconjura castelul propriu-zis.
Singurele detalii sunt cunoscute dintr-o fotografie publicată în 1913, dar anterioară demolării, în care poarta apare încoronată cu un fronton triunghiular, decorat cu o nişă în mijloc.
Dedesubt, în antablamentul susţinut de un arc semicircular, sprijinit la rândul său de pilaştri şi decorat cu un bolţar cu blazon, într-un cadru decorat 'cu palmete' se afla inscripţia: G(abriel) REX HVNG(ariae) D(almatiae) C(roatiae) PR(inceps) TR(ansilvaniae) ET SIC(ulorum) C(omes), urmată dedesubt de inscripţia AZ VR MEGEORIZZE AZ TE BEMENETELEDET ES KIMENETELEDET MOSTANTVL FOGVA MINDEORROKKE A(nno) D(omini) 1621.
Această poartă, înălţată deci la 1621, a fost decorată, împreună cu zidurile de incintă dinspre cetate şi dinspre biserică, cu creneluri 'italieneşti'.
Poarta avea două deschideri: una pietonală, încheiată cu un lintel şi înzidită, alta pentru căruţe, încheiată în arc semicircular decorat cu un scut.
Inscripţia citată de Teglas trebuie modificată în felul următor: AZ VR MEGEORIZZE AZ TE KIMENETELEDET MOSTANTVL FOGVA MINDEORROKKE A(nno) D(omini) 1621.
Frontonul foarte ascuţit al porţii a fost refăcut în sec. XVIII, deoarece s-a considerat că nişa pentru statuie nu avea ce căuta acolo.
Anul de construire a clădirii Tribunalului este 1897, constructorul fiind necunoscut.
Construcţia a fost realizată în stil baroc, pe care îl mai păstrează şi în prezent.
Imobilul a fost construit ca sediu de instanţă judecatorească, funcţionând cu această destinaţie până în anul 1963, când a intrat în folosinţa Comitetului Judeţean de Partid Hunedoara.
Începând cu luna mai 1990 clădirea a revenit în administarea Ministerului Justiției - Tribunalul Hunedoara.
În prezent în acest imobil funcţioneaza instanţele judecătoreşti: Tribunalul Hunedoara și Judecătoria Deva

 

Foto: DevaCity

  • Count:
  • 54
  • -
  • 245
  • -
  • 76890